Triplex καρδιάς

Triplex καρδιάςΤο triplex καρδιάς είναι έγχρωμο υπερηχογράφημα που απεικονίζει τις καρδιακές κοιλότητες, τη ροή και την ταχύτητα του αίματος μέσα σε αυτές με χρώματα. Είναι ανώδυνο, πραγματοποιείται μόνο μέσα σε ελάχιστα λεπτά και χάρη στα αξιόπσιτα φορητά μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα, μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Τα σύγχρονα μηχανήματα Triplex έχουν το μέγεθος και το βάρος ενός κοινού φορητού υπολογιστή (laptop).

Triplex καρδιάς - εικόνα
Το σύνθετο λογισμικό του μηχανήματος Triplex καρδιάς κάνει περίπλοκους υπολογισμούς και δίνει πολύτιμες πληροφορίες για όγκους κοιλοτήτων, ποσοστό αίματος μιας κοιλότητας που προωθείται κατά τη συστολή (κλάσμα εξώθησης) κ.λπ. Τα αποτελέσματα (και η διάγνωση) βγαίνουν την ίδια στιγμή.

Το Triplex καρδιάς δίνει ανατομικές πληροφορίες. Συμπληρώνεται από το ηλεκτροκαρδιογράφημα που δίνει πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολουθούν τα ηλεκτρικά ερεθίσματα στην καρδιά, στις διάφορες βάσεις συστολής, διαστολής και ανάπαυσης (επαναπόλωσης).

Triplex καρδιάς - ανατομία

Το Triplex καρδιάς έχει περιορισμούς: Δεν μπορεί να μας πληροφορήσει για βλάβες που δεν έχουν ακόμη συμβεί, ούτε να μας καθησυχάσει ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Άτομα με μεγάλο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (βαρείς καπνιστές, παχύσαρκοι κ.λπ.) συχνά επαναπαύονται με ένα φυσιολογικό Triplex καρδιάς. Τα άτομα αυτά συχνά έχουν στεφανιαία αγγεία με σημαντικές αθηρωματικές βλάβες και είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν έμφραγμα μυοκαρδίου οποιαδήποτε στιγμή. Το Triplex καρδιάς δεν δίνει πληροφορίες για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων, όπως συχνά δεν δίνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αντίθετα το Triplex καρδιάς είναι πολύτιμο στην εκτίμηση της καρδιακής ανεπάρκειας, της καρδιακής λειτουργίας μετά από έμφραγμα, της υπερφόρτωσης της καρδιάς με υγρά, της πρώιμης διάγνωσης ενός επικείμενου πνευμονικού οιδήματος και φυσικά, της λειτουργίας των βαλβίδων.