ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Κατ’ οίκον νοσηλεία

Posted on

Η εταιρεία hoMed έχει διεθνή πρωτοπορία στο σύστηα της κατ’ οίκον νοσοκομειακής περίθαλψης (“Very Acute Hospital in the Home”). Η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία έχει την έννοια της παραμονής ενός ασθενούς στο σπίτι με “νοσοκομειακές συνθήκες”. Ορίζεται ως “υπηρεσία που προσφέρει κατ’ οίκον περίθαλψη από επαγγελματίες υγείας για αντιμετώπιση κατάστασης που , σε διαφορετική περίπτωση, θα […]