ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Κατ’ οίκον νοσηλεία

Η εταιρεία hoMed έχει διεθνή πρωτοπορία στο σύστηα της κατ’ οίκον νοσοκομειακής περίθαλψης (“Very Acute Hospital in the Home”).

Η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία έχει την έννοια της παραμονής ενός ασθενούς στο σπίτι με “νοσοκομειακές συνθήκες”. Ορίζεται ως “υπηρεσία που προσφέρει κατ’ οίκον περίθαλψη από επαγγελματίες υγείας για αντιμετώπιση κατάστασης που , σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο” (“a service that provides active treatment by health care professionals, in the patient’s home, of a condition that otherwise would require acute hospital in-patient care”) .

Κατ οικον νοσηλεια

Για να αναπαραχθούν “νοσοκομειακές συνθήκες” η hoMed έχει αναπτύξει σύστημα που περιλαμβάνει καθημερινές προγραμματισμένες ιατρικές και νοσηλευτικές επισκέψεις, 24ωρη ετοιμότητα ιατρών και νοσηλευτών και 24ωρη ετοιμότητα εργαστηρίων. Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με φάρους και σειρήνες ώστε να μπορούν να κινούνται γρήγορα ακόμη και με συνθήκες κυκλοφορικακού φόρτου, ασθενοφόρα, τηλεφωνικό κέντρο, καλή συνεργασία με φροντιστές/φροντίστριες που μένουν μαζί με τον ασθενή και εφαρμογές τηλεϊατρικής, αντισταθμίζουν τις υφιστάμενες αποστάσεις ανάμεσα στους ασθενείς, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και τα εργαστήρια, αποστάσεις που αποτελούν διαφοροποιούν το σύστημα της κατ’ οίκον νοσοκομειακής περίθαλψης από το νοσοκομείο. (Papazissis E. Advanced Technology permits the provision of Advanced Hospital Care in the patients’ homes. In: IOS Press-Studies in Health Technology and Informatics. Amsterdam 2004;100:190 -199).

Σε κάθε κατ’ οίκον νοσηλευόμενο ασθενή γίνεται μία τουλάχιστον ιατρική επίσκεψη κάθε μέρα. Αυτή γίνεται συνήθως τις πρωινές ώρες.

 1. Ο γιατρός ενημερώνεται για την κατάσταση του ασθενούς, πραγματοποιεί κλινική εξέταση και έλεγχο των ζωτικών σημείων.
 2. Ελέγχει την καρτέλα νοσηλείας η οποία συμπληρώνεται από τους νοσηλευτές.
 3. Επικοινωνεί τηλεφωνικά με άλλους συνθεράποντες και με το εργαστήριο για τυχόν αποτελέσματα εξετάσεων που εκκρεμούν.
 4. Πραγματοποιεί νέες εξετάσεις με το φορητό αναλυτή αίματος που έχει πάντα μαζί του, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
 5. Λαμβάνει αίμα και άλλα δείγματα βιολογικού υλικού για μεταφορά τους στο εργαστήριο.
 6. Αν κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση της χορηγούμενης αγωγής, την αρχίζει άμεσα με το φαρμακείο που διαθέτει. Ενημερώνει το νοσηλευτή βάρδιας για τις αλλαγές, ώστε αυτές να συνεχισθούν στις επόμενες νοσηλευτικές επισκέψεις.

Κατ οικον νοσηλεια - Ιατρική ενημέρωση

Κατά την επιστροφή του στα ιατρεία της hoMed ο γιατρός ενημερώνει την υπόλοιπη ιατρική ομάδα, ώστε όλοι να έχουν γνώση για την κατάσταση του ασθενούς, την πορεία του και την ακολουθούμενη θεραπευτική αγωγή.

Κατ οικον νοσηλεια - Έκτακτες Επισκέψεις

Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας και της νύχτας οι γιατροί εφημερίας είναι έτοιμοι να μεταβούν πάλι στον ασθενή αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι γιατροί εφημερίας επικοινωνούν με τα εργαστήρια και ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των πρωινών εξετάσεων.

Αν με βάση τα αποτελέσματα αυτά επιβάλλεται τροποποίηση της αγωγής, ενημερώνουν το νοσηλευτή που θα πραγματοποιήσει την επόμενη (π.χ. βραδυνή) επίσκεψη. Αν η τροποποίηση αυτή είναι επείγουσα, μεταβαίνει στον ασθενή το ταχύτερο, όποιο μέλος της ομάδας (γιατρός ή νοσηλευτής) βρίσκεται πιο κοντά.

Ένα από τα καθήκοντα ενός ιατρού του 1144 σε κάθε ιατρική επίσκεψη, είναι να συζητά με τους νοσηλευτές για τους ασθενείς, να τους δείχνει ενδιαφέροντα κλινικά σημεία και να τους εξηγεί την κλινική σημασία των ευρημάτων και τις σκέψεις, πάνω στις οποίες βασίζονται τα διαγνωστικά συμπεράσματα. Με τη μέθοδο αυτή η κλινική οξυδέρκεια των νοσηλευτών αυξάνεται συνεχώς. Αυτό αυξάνει την εγρήγορση της ομάδας και εξυπηρετεί την ασφάλεια του ασθενούς.

Σε κάθε κατ’ οίκον νοσηλευόμενο γίνονται τουλάχιστον δύο νοσηλευτικές επισκέψεις. Κατά την επίσκεψη ο νοσηλευτής:

 1. Πραγματοποιεί μετρήσεις των ζωτικών σημείων (θερμοκρασία, σφύξεις, αρτηριακή πίεση, αριθμός αναπνοών).
 2. Ελέγχει την ποσότητα των αποβληθέντων ούρων από την προηγούμενη επίσκεψη.
 3. Ελέγχει την προσληφθείσα ποσότητα ορών από την προηγούμενη επίσκεψη.
 4. Εξετάζει τον ασθενή για τυχόν ύπαρξη σειμείων που μπορεί να υποδηλώνουν κάποια επιδείνωση ή επιπλοκή. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά το γιατρό.
 5. Καταγράφει τις μετρήσεις του στην καρτέλα νοσηλείας.
 6. Αντικαθιστά τους ορούς και χορηγεί ενδοφλέβια φάρμακα.
 7. Ρυθμίζει αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης (αν υπάρχουν).
 8. Λαμβάνει δείγματα αίματος και άλλων βιολογικών υλικών για να τα μεταφέρει στο εργαστήριο.