Τιμοκατάλογος Αττικής

Στις τιμές των ιατρικών επισκέψεων δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.
Δηλαδή ενδομυικές ή υποδόριες ενέσεις, τοποθέτηση ουροκαθετήρα, λεβάιν και άλλες παρόμοιες πράξεις, δεν έχουν ξεχωριστή αμοιβή.

tr>

Επισκέψεις Χρέωση
Ιατρική επίσκεψη μεταξύ 07:00 και 23:00 80 €
Ιατρική επίσκεψη Αργία 100 €
Ιατρική επίσκεψη νύχτα (23:00-07:00) 120 €
Ιατρική επίσκεψη σε ξενοδοχείο (εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα) 120 €
ΤΕΣΤ RNA ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (μέθοδος PCR) κατ’ οίκον 80 €
ΤΕΣΤ RNA ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (μέθοδος PCR) στο ιατρείο 70 €
ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (μέθοδος Ανοσο-χρωματογραφίας)κατ’ οίκον 60 €
ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (μέθοδος Ανοσο-χρωματογραφίας)στο ιατρείο 40 €
ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ κατ’ οίκον 70 €
ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ στο ιατρείο 40 €
Εξέταση Αερίων Αίματος (από αρτηριακό αίμα) 150 €
Ακτινογραφίες Χρέωση
Ακτινογραφία face-profil 130 €
Κάθε επί πλέον περιοχή 20 €
Επιβάρυνση για αργίες και νύχτες (23:00-07:00) 20 €
Υπερηχογραφήματα Χρέωση
Άνω κοιλίας 160 €
Κάτω κοιλίας 160 €
Άνω-κάτω κοιλίας 180 €
Αδένων (θυρεοειδής ή μαστός ή όρχεις) 150 €
Διακολπικό ή διορθικό 180 €
Triplex φλεβών άνω ή κάτω άκρων 160 €
Triplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων 160 €
Triplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων 180 €
Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών 180 €
Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών 170 €
Επιβάρυνση για αργίες και νύχτες (23:00-07:00) 20 €
Καρδιολογία Χρέωση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (η ιατρική επίσκεψη χρεώνεται χωριστά) 20 €
Έγχρωμο υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς 280 €
Holter ρυθμού (24ωρο ηλεκτροκαρδιογράφημα) 150 €
Holter πίεσης (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης) 150 €
Ειδικές Πράξεις Χρέωση
Γαστροστομία
Τοποθέτηση port-a-cath
Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος 250 €
Εκκενωτική παρακέντηση κοιλίας 250 €
Τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα 250 €