Παρακέντηση κοιλίας κατ’ οίκον

Η επεμβατική αυτή πράξη γίνεται για αφαίρεση υγρού που έχει συσσωρευτεί για διάφορους λόγους μέσα στην κοιλιά (ασκίτης).

Διακρίνεται σε διαγνωστική παρακέντηση (αφαίρεση μικρής ποσότητας με μία σύριγγα για εξέταση) και σε εκκενωτική παρακέντηση (αφαίρεση μεγάλης ποσότητας) για ανακούφιση του ασθενή.

Το υγρό υποβάλλεται σε εξέταση για να διαπιστωθούν οι χαρακτήρες του και να γίνουν υποθέσεις για την προέλευσή του.

Η εκκενωτική (και η διαγνωστική) παρακέντηση κοιλιάς γίνεται με απόλυτη ασφάλεια στο σπίτι. Με τη βοήθεια των υπερήχων η ασφάλεια φθάνει το 100%.

Υπερηχογραφική εικόνα που δείχνει τη θέση του υγρού, στην οποία με ασφάλεια μπορεί να εισαχθεί η βελόνα:

Παρακέντηση-κοιλίας-υπερηχογράφημα

Η hoMed παρέχει εκπαίδευση στην παρακέντηση κοιλίας με υπερηχογραφική καθοδήγηση, πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα νωπά προπλάσματα.

Εκπαίδευση στην παρακεντηση κοιλιας