Παρακέντηση θώρακος

Παρακεντηση θωρακα λέγεται η εισαγωγή βελόνας ή λεπτού σωλήνα (καθετήρα) στο χώρο που περιβάλλει τον πνεύμονα (υπεζωκοτική κοιλότητα), όταν αυτός είναι παθολογικά γεμάτος με υγρό.

Εννοείται πως αυτός ο χώρος για να είναι “χώρος” πρέπει να έχει περιεχόμενο, δηλαδή υγρό, αίμα ή πύον. Διαφορετικά, σε φυσιολογικές συνθήκες είναι μια σχισμοειδής επαφή του πνεύμονα με το θωρακικό τοίχωμα και περιέχει μόνο ελάχιστη ποσότητα υγρού, ώστε να γλιστράει απρόσκοπτα η μία επιφάνεια με την άλλη.

Υγρό στην υπεζωκοτική κοιλότητα συσσωρεύεται σε μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις:

  • Καρδιακή ανεπάρκεια
  • Λοιμώξεις (περιλαμβανομένης και της φυματίωσης)
  • Κακοήθεις νεοπλασίες

Η παρακεντηση θωρακα διακρίνεται σε διαγνωστική (λήψη μικρής ποσότητας υγρού για εξετάσεις) και εκκενωτική (αφαίρεση μεγάλης ποσότητας για ανακούφιση του πνεύμονα).

Για να εντοπισθεί με ασφάλεια το κατάλληλο σημείο της παρακεντησης, γίνεται υπερηχογράφημα. Μετά από σχολαστική αντισηψία στο σημείο εκείνο και τοπική αναισθησία, γίνεται εισαγωγή βελόνας στην υπεζωκοτική κοιλότητα, η οποία επιβεβαιώνεται με την αναρρόφηση υγρού μέσα στη σύριγγα. Αν η παρακεντηση είναι διαγνωστική, η διαδικασία τελειώνει εκεί, αφαιρείται η βελόνα και το υγρό στέλνεται για εξετάσεις. Αν απαιτείται εκκενωτική παρακεντηση θώρακα, μέσα από τη βελόνα εισάγεται οδηγός, πάνω από τον οποίο κατευθύνεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα λεπτός σωλήνας.

Ο σωλήνας παροχέτευσης μένει στη θέση του όση ώρα διαρκεί η εκκένωση του υγρού, η οποία – αξίζει να σημειωθεί – πρέπει να είναι σταδιακή και συνήθως αποφεύγουμε να ξεπερνάει το 1 λίτρο σε κάθε δόση.

Η διαδικασία αυτή γίνεται με απόλυτη ασφάλεια στο σπίτι του ασθενούς.