Ορθοπαιδικός κατ’ Οίκον

  • Ορθοπαιδικός έρχεται στο σπίτι σας άμεσα.
  • Αν χρειάζεται έρχεται και Ακτινολογική Μονάδα.
  • Κατ’ οίκον ανάταξη κατάγματος πηχεοκαρπικής και τοποθέτηση γύψου.
  • Άμεση αποκατάσταση κατάγματος ισχίου. Σε 2-3 ώρες ο ασθενής περπατάει. Σε λιγότερο από 24 ώρες επιστρέφει στο σπίτι του.
  • Κόστος επίσκεψης ορθοπαιδικού: από 80 €.
  • Κόστος ακτινογραφίας κατ’ οίκον: 130 €.
  • Κόστος ανάταξης κατάγματος πηχεοκαρπικής+γύψος: 150 €.

Μάθετε περισσότερα

Τα κατάγματα του ισχίου αντιμετωπίζονται ΠΑΝΤΑ χειρουργικά, καθώς η οποιαδήποτε συντηρητική προσπάθεια αντιμετώπισης (δυνατή μόνο στην περίπτωση των υποκεφαλικών) συνεπάγεται πολύμηνη ταλαιπωρία με καθήλωση στο κρεβάτι, κάτι που επιφέρει ένα “ντόμινο” επιπλοκών από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό, με πολύ πτωχή πρόγνωση.

Η ταχύτατη ορθοστάτηση και βάδιση του ασθενούς και η έξοδός του από το νοσοκομείο σε λιγότερο από 24 ώρες, οφείλεται στις ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Τα διατροχαντήρια κατάγματα χειρουργούνται με ακτινοσκοπική καθοδήγηση και μόνο 2 ή 3 μικρές τομές των 2 εκατοστών και τα υποκεφαλικά αποκαθίστανται με την πρωτοποριακή τεχνική AMIS, όπου η προσπέλαση της άρθρωσης γίνεται διά μέσου των μυών και ΟΧΙ κόβοντας μυς.

Κατά κανόνα ΔΕΝ χορηγούμε νάρκωση αλλά ραχιαία αναισθησία.

Εκτός από την άνεση του ασθενούς που επιστρέφει σε λιγότερο από 24 ώρες στο σπίτι του και την ελαχιστοποίηση του πόνου, με τις ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε, ελαχιστοποιούμε την απώλεια αίματος και τον κίνδυνο της πνευμονικής εμβολής.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μείωση του κινδύνου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και η αποφυγή διανοητικής σύγχυσης και αποπροσανατολισμού, που συχνά εκδηλώνουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς μετά από παραμονή σε νοσοκομείο πέραν των 24 ωρών.

Οι κακώσεις του ισχίου έχουν την πρώτη θέση με συχνότερες μορφές τα κατάγματα του ισχίου (υποκεφαλικά και διατροχαντήρια) καθώς και τα κατάγματα του ηβικού οστού της λεκάνης.

Ταυτόχρονα με την επίσκεψη του ορθοπαιδικού και για οικονομία χρόνου καταφθάνει στο σημείο και κινητή ακτινολογική μονάδα, όπου διενεργεί ακτινογραφία ψηφιακής τεχνολογίας, πολύ υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας.

Τηλεφωνήστε μας στο 1144 ή στο 210 8060098