Κώδικας Δεοντολογίας

Συμπεριφορά

Η συμπεριφορά των ιατρών και των νοσηλευτών πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική.Ο ασθενής έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλα όσα τον αφορούν και οποιαδήποτε απόφαση του πρέπει να είναι σεβαστή.
Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να αμφισβητεί το γιατρό του. Η ευθύνη για την απόκτηση εμπιστοσύνης, βαρύνει μόνο το γιατρό.
Το «κύρος» του ιατρικού επαγγέλματος απορέει μόνο από την προσφορά, την αυτοθυσία, την ειλικρίνεια και την υπευθυνότητα.

Εμφάνιση

Η εμφάνιση κάθε λειτουργού υγείας πρέπει να είναι καθαρή και ευπρεπής.

Το ραντεβού

Η συνέπεια στο ραντεβού αντανακλά το σεβασμό προς τον ασθενή και τους οικείους του.

Η είσοδος στο σπίτι

Η είσοδος στο σπίτι ασθενούς πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην ησυχία των ενοίκων και την καθαριότητα του χώρου.
Ιατροί και νοσηλευτές οφείλουν να δείχνουν άκρα διακριτικότητα για οτιδήποτε, άψυχο ή έμψυχο, περιβάλλει τον ασθενή στον προσωπικό του χώρο.

Ο Πληθυντικός Ευγενείας

Ο πληθυντικός ευγενείας συνιστάται μέχρι την απόκτηση αμοιβαίας οικειότητας.

Ομιλία στο τηλέφωνο

Η ομιλία στο τηλέφωνο, πρέπει να είναι διακριτική, χαμηλόφωνη και σύντομη.
Καμία μετακίνηση μέσα σε σπίτι ασθενούς και καμία χρήση αντικειμένων, επίπλων ή βοηθητικών χώρων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια του ασθενούς ή των οικείων του.

Κλινική εξέταση

Κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης θα πρέπει ο ιατρός να εξηγεί στον ασθενή και τους οικείους του βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία ώστε να νιώθουν ασφάλεια και να μπορούν να κατανοήσουν τη διαδικασία.

Ενημερωτικό σημείωμα

Ο ιατρός θα πρέπει δώσει στον ασθενή μετά την εξέταση το ενημερωτικό σημείωμα ,το οποίο αποτελεί καθρέφτη κάθε ιατρικής εξέτασης ή νοσηλείας.
Η περιγραφή της κλινικής σας εξέτασης του ιατρού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτική και να δικαιολογεί τις θεραπευτικές ενέργειες που αναγράφονται .