Κώδικας Δεοντολογίας

Συμπεριφορά

Η συμπεριφορά των ιατρών και των νοσηλευτών πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική. Ο ασθενής έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλα όσα τον αφορούν και οποιαδήποτε απόφαση του πρέπει να είναι σεβαστή.
Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να αμφισβητεί το γιατρό του. Η ευθύνη για την απόκτηση εμπιστοσύνης προς τον ιατρό, βαρύνει μόνο τον ίδιο τον ιατρό.
Το «κύρος» του ιατρικού επαγγέλματος απορέει μόνο από την προσφορά, την αυτοθυσία, την ειλικρίνεια και την υπευθυνότητα.

Εμφάνιση

Η εμφάνιση κάθε λειτουργού υγείας πρέπει να είναι κόσμια, λιτή, καθαρή και ευπρεπής.

Το ραντεβού

Η συνέπεια στο ραντεβού αντανακλά το σεβασμό προς τον ασθενή και τους οικείους του.

Η είσοδος στο σπίτι

Η είσοδος στο σπίτι ασθενούς πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα, σεβασμό στην ηρεμία των ενοίκων και αποφυγή ρύπανσης του χώρου.
Ιατροί και νοσηλευτές οφείλουν να δείχνουν άκρα διακριτικότητα για οτιδήποτε, άψυχο ή έμψυχο, περιβάλλει τον ασθενή στον προσωπικό του χώρο.

Ο Πληθυντικός Ευγενείας

Ο πληθυντικός ευγενείας συνιστάται μέχρι την απόκτηση αμοιβαίας οικειότητας.

Ομιλία στο τηλέφωνο

Η ομιλία στο τηλέφωνο, πρέπει να είναι διακριτική, χαμηλόφωνη και σύντομη.
Καμία μετακίνηση μέσα σε σπίτι ασθενούς και καμία χρήση αντικειμένων, επίπλων ή βοηθητικών χώρων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια του ασθενούς ή των οικείων του.

Κλινική εξέταση

Κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης θα πρέπει ο ιατρός να εξηγεί στον ασθενή και τους οικείους του βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία ώστε αυτός να αισθάνεται απόλυτη άνεση και ασφάλεια.