Ιατρική υποστήριξη ξενοδοχείων για τη νόσο COVID-19

26 ξενοδοχειακές μονάδες από όλη την Ελλάδα έχουν επιλέξει τη hoMed ως υπεύθυνη για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων COVID-19.

Το τηλεφωνικό κέντρο της hoMed λειτουργεί επί 24ρου βάσης και κινητές μονάδες στελεχωμένες με γιατρό είναι διαρκώς σε ετοιμότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους όπου χρειασθεί, άμεσα.

Η εταιρεία έχει στενή συνεργασία με υψηλής εξειδίκευσης εργαστήρια μοριακής βιολογίας και δύναται να εξασφαλίζει το αποτέλεσμα εντός της ίδιας ημέρας από τη λήψη του δείγματος.

Ταυτόχρονα με τη λήψη του δείγματος από το εξεταζόμενο άτομο, ο ιατρός προβαίνει άμεσα στη διενέργεια γρήγορου τεστ αντιγόνου, με το οποίο επιτυγχάνεται ένα πρώτο αποτέλεσμα μέσα σε 5 λεπτά, με βεβαιότητα 92%.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει το ξενοδοχείο ΑΜΕΣΑ, με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, αν ο εξεταζόμενος πελάτης είναι φορέας του ιού.

Όλες οι διαδικασίες γίνονται χωρίς φυσική επαφή, με μεθόδους τηλεϊατρικής, στην οποία η εταιρεία μας έχει 20ετή εμπειρία.