Θέσεις Εργασίας

Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ζητουνται για στελέχωση υπηρεσίας τηλεϊατρικής.

Θα γίνει εκπαίδευση στην κλινική εξέταση ασθενούς και στο χειρισμό των μέσων και της πλατφόρμας τηλεϊατρικής.

Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες που θα επιλεγούν, θα επισκέπτονται ασθενείς κατ’ οίκον, με ταυτόχρονη τηλεοπτική σύνδεση με ιατρό του κέντρου, μέσω της πλατφόρμας τηλεϊατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους εδώ και θα επικοινωνήσουμε για τηλεοπτική συνέντευξη.