Ευρεσιτεχνίες hoMed

Στη hoMed διεξάγεται συνεχής έρευνα για ανάπτυξη συστημάτων που προάγουν το επίπεδο της περίθαλψης ασθενών και διευκολύνουν το έργο ιατρών και νοσηλευτών.
Ατελείωτες ώρες ανάμεσα σε βιομηχανικό σχεδιασμό και πειραματικό εργαστήριο (Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας), δημιούργησαν μηχανισμούς και έδωσαν στην καθημερινή κλινική πράξη αξιόπιστα πρωτότυπα εργαλεία:

  1. Πτυσσόμενος και μεταφερόμενος
    ζυγός μέτρησης σωματικού βάρους επί κλίνης “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”®
  2. Στατώ ορών μιας χρήσεως “Stand-a-Drip”®
  3. Πτυσσόμενη και μεταφερόμενη
    τροχήλατη βάση στήριξης ακτινολογικής λυχνίας®
  4. Συσκευή περιοχικής κρυοαναισθησίας®
  5. Αυτόματο σύστημα διαδοχικών πολλαπλών ενδοδερμικών εγχύσεων®
  6. Εξάρτημα καθήλωσης των κοιλιακών τοιχωμάτων κατά την ενδοσκοπική διαδερμική γαστρονηστιδοστομία®