Γαστροστομία

Γαστροστομία λέγεται η δημιουργία τεχνητής επικοινωνίας του στομάχου με το δέρμα. Πρόκειται για ένα λεπτό σωλήνα που εισάγεται επεμβατικά, με σκοπό τη διοχέτευση τροφής, νερού και φαρμάκων κατ’ ευθείαν στο στομάχι, όταν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη ή επικίνδυνη η κατάποσή τους.

Λόγοι για τους οποίους δημιουργείται μια γαστροστομια είναι:

  • Εγκεφαλικά επεισόδια
  • Νόσος Parkinson και άλλες συναφείς διαταραχές
  • Βαθύ γήρας και άλλες καταστάσεις που προκαλούν μεγάλη αδυναμία και δυσκολία στην κατάποση
  • Άνοια
  • Καρκίνος του στόματος, φάρυγγα ή οισοφάγου
  • Ακτινοθεραπεία στο θώρακα

Σήμερα η δημιουργία γαστροστομίας, γίνεται με μια νέα, ελάχιστα επεμβατική τεχνική (χωρίς εγχείρηση), με τη βοήθεια του γαστροσκοπίου και λέγεται Διαδερμική Ενδοσκοπική Γαστροστομία ή PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy). Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται νάρκωση, αλλά μια ήπια μέθη, όπως αυτή που χορηγείται για μια απλή γαστροσκόπηση.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει η υπόνοια γαστροοισοφαγικών παλλινδρομήσεων, ή σε περιπτώσεις που θέλουμε από την αρχή να αποκλείσουμε αυτή την περίπτωση, μέσα απο το σωλήνα της γαστροστομίας διαβιβάζεται άλλος λεπτότερος, που κατευθύνεται βαθιά μέσα στο λεπτό έντερο και τα θρεπτικά διαλύματα κατευθύνονται εκεί. Η μέθοδος αυτή λέγεται γαστρονηστιδοστομία.

Στο κέντρο μας πραγματοποιούμε μεγάλο αριθμό γαστροστομιών και γαστρονηστιδοστομιών, με εξαιρετική επιτυχία, χωρίς παραμονή του ασθενούς για νοσηλεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ