Ακτινογραφια στο σπιτι

Ακτινογραφιες γίνονται στο σπιτι εύκολα, γρήγορα και με τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακά μηχανήματα.

Πλεονεκτήματα της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ακτινογραφίας στο σπίτι:

  • Πολύ υψηλή ευκρίνεια και διαγνωστική αξία.
  • Τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας.
  • Δυνατότητα εντοπισμού πολύ μικρών αλλοιώσεων (ρωγμώδη κατάγματα)
  • Μεγάλη ταχύτητα που επιτρέπει ταυτόχρονη συνεργασία με ορθοπαιδικό.
  • Άμεση ορθοπαιδική εκτίμηση από απόσταση.

Τα αποτελέσματα λαμβάνονται σε κανονικό ακτινολογικό φιλμ κανονικών διαστάσεων (35 x 43 cm) ή σε μικρή διάσταση αν αυτό ζητηθεί, καθώς και υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής CD ή DVD γραμμένη σε μορφή Dicom για προβολή σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

Υπάρχει δυνατότητα τη στιγμή της εξέτασης θα σταλούν οι ακτινογραφίες με ηλεκτρονική ταχυδρόμηση (e-mail) στον θεράποντα ιατρό για λήψη αποφάσεων.