Στη hoMed διεξάγουμε συνεχή έρευνα για ανάπτυξη συστημάτων που προάγουν το επίπεδο της κατ’ οίκον περίθαλψης ασθενών και διευκολύνουν το έργο ιατρών και νοσηλευτών.

Ατελείωτες ώρες ανάμεσα σε βιομηχανικό σχεδιασμό


ΖΥΓΙΣΗ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ1ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ

 

 

και πειραματικό μηχανουργείο…

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 2

 

 

 

 

 

… δημιούργησαν μηχανισμούς …

 

ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ


 

 

 

 

 

… και έδωσαν στην καθημερινή κλινική πράξη αξιόπιστα πρωτότυπα εργαλεία:

Α. Πτυσσόμενος και μεταφερόμενος
ζυγός μέτρησης σωματικού βάρους επί κλίνης “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”®

 

ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΚΛΙΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ

 

 

 

 

 

Β. Στατώ ορών μιας χρήσεως “Stand-a-Drip”®

 

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Πτυσσόμενη και μεταφερόμενη
τροχήλατη βάση στήριξης ακτινολογικής λυχνίας®

 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ